Menu

Wijkverpleegkundige (niv. 6)


Wat ga je doen en wie ben jij?
Verpleegkunde is veel meer dan iemand verzorgen. Van een hbo-verpleegkundige wordt veel meer verwacht. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de cliënt de juiste zorg krijgt. Je bekijkt wat de cliënt nodig heeft en hoe je dit kunt regelen. In de opleiding leer je daarom niet alleen hoe je zorg geeft, maar ook hoe je zorg plant, organiseert en coördineert.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je kunt rekenen op een baangarantie na het afronden van je opleiding.
 • We zijn flexibel en denken met je mee, dit blijkt ook wanneer het gaat om je urenindeling. Voor ons staat voorop dat jij de juiste balans ervaart tussen werk en privé.
 • Je wordt vanaf de start van je opleiding ingeschaald conform de CAO VVT in de fwg schaal van je toekomstige functie, waarbij je verlof opbouwt en jaarlijks in de maand mei 8% vakantiegeld ontvangt. Dit alles naast een eindejaarsuitkering in de maand november.
 • De uren op school worden bij ons gezien als gewerkte uren en worden dus betaald.
 • Community: vind collega’s via het systeem Nedap ONS, stuur hen een berichtje en je staat er nooit alleen voor.
 • We bieden je de mogelijkheid om deel te nemen aan onze collectieve zorgverzekering via IZZ en gebruik te maken van aanvullende verzekeringen. Jijzelf, maar als je dit wilt ook je gezinsleden.

Wat kun je van de opleiding verwachten?
Tijdens de opleiding leer je de zeven beroepsrollen:

 1. Zorgverlener: klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, zelfmanagement versterken, indiceren van zorg; 
 2. Communicator: persoonsgerichte communicatie, inzet ICT; 
 3. Samenwerkingspartner: professionele relatie, gezamenlijke besluitvorming, multidisciplinair samenwerken, continuïteit van zorg; 
 4. Reflectieve EBP professional: onderzoekend vermogen, inzet Evidence Based Practice, deskundigheidsbevordering, professionele reflectie, morele sensitiviteit;
 5. Gezondheidsbevorderaar: preventiegericht analyseren, gezond gedrag bevorderen;
 6. Organisator: verpleegkundig leiderschap, coördinatie van zorg, veiligheid bevorderen, verpleegkundig ondernemerschap; 
 7. Professional en kwaliteitsbevorderaar: kwaliteit van zorg leveren, participeren in kwaliteitszorg, professioneel gedrag.

Het onderwijs is elk jaar opgebouwd uit vier onderwijsperioden van tien weken. Tijdens iedere onderwijsperiode kun je modules volgen die steeds drie weken duren. In de zevende week kun je het portfolio-assessment doen. Hierin toon je je competenties. De opgedane stof in de lessen wordt dus niet op traditionele wijze getoetst. Het is de bedoeling dat je tijdens de lessen op basis van geleerde materie bewijslast verzamelt, waarmee je je handelen in de praktijk kunt onderbouwen. Op basis van die verzamelde bewijslast wordt je getoetst. Zo is toetsing van deze opleiding voor elke student daarmee in feite op jou als persoon gericht. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding: interprofessioneel samenwerken, wijkgerichte zorg, preventie, technologie in de zorg, meetinstrumenten, klinisch redeneren, Evidence Based Practice, kwaliteitszorg en onderzoek. 

De opleiding duurt +/- drie jaar. Als je niet uit de zorg komt, zal de studieduur langer zijn. Binnen de deeltijd bacheloropleiding Verpleegkunde werkt het onderwijsinstituut niet met vrijstellingen. Wel kun je, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring, versneld de opleiding volgen.

Wij zoeken jou. Heel simpel, omdat jij in de toekomst het verschil kunt maken voor onze cliënten. 

Heb je nog vragen? Neem dan per WhatsApp contact op met onze recruiter Ankie Bazen via bovenstaande telefoonnummer.